SFK / Dommer

Gutt 1

Dommer

Dommeransvarlig i Skedsmo FK

Jon Spantell Tlf. 472 52 003

                  Mail: j_spantell@yahoo.no

Stillingsinnstruks

Dommeransvarlig - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.

Dommeroversikt klubbdommere 2017

Her er en dommeroversikt i Skedsmo Fotballklubb 2017. Bruk først og fremst våre egne dommere.

Her ser du Skedsmo sine egen dommere: 

Dommere.xls 40,50 kB

Dommere Kretsen

Her finner du link til kretsen sin dommerside:https://www.fotball.no/kretser/akershus/dommer