SFK / Brukermanu / Innledning

Gutt 1

Innledning

Hvorfor går Skedsmo FK over til en ny hjemmeside?

Svaret er ganske enkelt at den nye siden ikke bare er en hjemmeside for å kommunisere ut mot omverden - den nye siden fungerer også som medlemsdatabase, med alle de mulighetene som det gir.

Intensjonene med siden er å samle alle data på ett, felles sted - og samtidig gjøre hverdagen til alle som er med i, og rundt, klubben MYE enklere og bedre.

Hovedtanken er at når en ting endres på ett sted, f.eks. en spillers adresse, så endres dette gjennomgående overalt. 

Generelt om forsiden

Nedenfor finner du en video som tar for seg hva du finner hvor på forsiden av hjemmesiden.

(HUSK Å SKRU OPP LYDEN PÅ PC FOR Å KUNNE HØRE!)

///LES

Generelt om lagssiden

Nedenfor finner du en video som tar for seg hva du finner hvor på hvert enkelt lag sin side.

(HUSK Å SKRU OPP LYDEN PÅ PC FOR Å KUNNE HØRE!)

///LES