SFK / Brukermanu / Manual for LAGANSVARLIG / Legge ut nyheter / Lage og publisere en nyhet / Hvordan legge inn vedlegg i artikler

Gutt 1

Hvordan legge inn vedlegg i artikler

Vedlegg må lagres i en mappe med almenn adgang. Les her om hvordan