SFK / Brukermanu / Manual for LAGANSVARLIG / Vedlikeholde Interne dokumenter

Gutt 1

Vedlikeholde Interne dokumenter

Fra Lagets side kan Lagsansvarlig opprette, endre og fjerne dokumenter som kun er tilgjengelige for lagets medlemmer.

VIKTIG: HUSK AT ALLE DOKUMENTER SOM KUN ER TENKT LEST AV LAGETS MEDLEMMER MÅ LEGGES I "INTERNE DOKUMENTER"-MAPPEN!