SFK / Brukermanu / Manual for LAGANSVARLIG / Vedlikeholde "Offentlige dokumenter"

Gutt 1

Vedlikeholde "Offentlige dokumenter"

Fra Lagets side kan Lagsansvarlig legge til, endre og fjerne dokumenter som skal være tilgjengelige for alle som besøker siden - også de som ikke tilhører laget.

VIKTIG: ALLE DOKUMENTER SOM SKAL VÆRE TILGJENGELIGE FOR HELE VERDEN SKAL LEGGES I "OFFENTLIGE DOKUMENTER"-MAPPEN!

Overganger, og diverse skjemaer finner du på denne linken til kretssidene: http://www.fotball.no/Kretser/akershus/krets/om_krets/aktuelle-skjemaer/

Politiattest finner du på denne linken:

http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf