SFK / Brukermanu / Manual for LAGANSVARLIG / Vedlikeholde lagskalenderen / Gjentagende hendelser i Lagkalenderen

Gutt 1

Gjentagende hendelser i Lagkalenderen

Bookmark and Share

For å kunne opprette, redigere eller slette en hendelse i Lagkalenderen, MÅ du:

1. ha fått tilgang til å gjøre det fra administrasjonen eller en Lagsansvarlig på laget.

2. være pålogget din egen Googlekonto.

VIKTIG! På laget forside har man på høyre side en kolonne som heter "Hva skjer?". Denne kolonnen henter kalenderoppføringene fra Google kalenderen og viser de som til enhver tid er nærmest inn i fremtiden. Det har vist seg at når man benytter den "Gjentagende hendelser"-funksjonen som er innebygget i Google-kalenderen, leser "Hva skjer?" kun den første registreringen - og ikke de gjentagende som følger etter. Vi går derfor gjennom to forskjellige varianter for å legge inn gjentagende hendelser - hvorav punkt 1 fungerer best med "Hva skjer?" og punkt 2 er Googlekalenderens innebygde variant. Skedsmo FK anbefaler punkt 1!

 1. Duplisere (kopier) hendelse (Sikrer at "Hva skjer?" fungere skikkelig)
  1. Lag en ny hendelse (f.eks. en trening) på den første datoen som hendelsen skal være. Fyll ut all info og lagre til slutt.
  2. Klikk på den samme hendelsen igjen i kalenderen og velg Rediger hendelse.
  3. I hendelsen skal det nå vises en rullgardinboks ved siden av Slett-knappen øverst på siden som heter "Flere handlinger"
  4. Klikk på denne og velg Dupliser aktivitet. (da lagres den opprinnelige hendelsen og en ny kopi oppstår for deg å endre i!)
  5. Gå ned i den første DATO-boksen og endre her til rett dato for neste trening (klikker du i boksen kommer en kalender du kan velge fra). Automatisk vil den andre DATO-boksen også endre seg.
  6. Klikk Lagre.
  7. Gjenta punktene 2-6 så mange ganger du har behov for. 
 2. Gjentagende hendelser (Innebygget funksjon i Google-kalender )
  1. På siden med aktivitetsdetaljer merker du av for Gjenta og velger hvordan aktiviteten skal gjentas. Kalender oppretter en serie av gjentakende aktiviteter for deg og gjestene dine.
   1. Slik oppretter du gjentakende aktiviteter
   2. Slik gjør du eksisterende aktiviteter til gjentakende aktiviteter
   3. Merknader om innstillingene du kan velge
  2. Endre aktiviteter inne i serien
   1. Hvis du utfører en endring i en aktivitet som er en del av en gjentakende serie, kan du velge hvilke aktiviteter endringen skal brukes på når du lagrer. Avhengig av hvilken type endring du gjør, kan du se noen av eller alle disse alternativene:
   2. Hvis du velger Bare denne hendelsen, endres denne ene aktiviteten, men ingen av de andre aktivitetene i serien. Dette alternativet er nyttig når du ønsker å endre eller slette bare én aktivitet, for eksempel hvis du en uke må flytte møtet i boksirkelen fra kl. 18.00 til 19.00, men fortsatt vil ha alle de andre ukentlige møtene klokken 18.00.Mer informasjon
   3. Hvis du velger Påfølgende hendelser, endres den gjeldende forekomsten samt alle fremtidige aktiviteter i serien. Vi gjør oppmerksom på at lagring av endringene for denne aktiviteten vil overskrive endringer du tidligere har gjort for enkeltaktiviteter i serien. (Med Alle hendelser skjer denne overskrivingen bare for enkelte typer endringer.)Mer informasjon
   4. Med Alle hendelser endres den aktuelle forekomsten i tillegg til alle fremtidige og tidligere aktiviteter i serien. Vær oppmerksom på at det i noen tilfeller kan være at «Alle hendelser» overskriver endringer som du tidligere har gjort på enkeltaktiviteter i serien. (Med Påfølgende hendelser skjer denne overskrivingen for alle typer endringer.)Mer informasjon
  3. Legg til gjester
   1. Du kan endre gjestelisten for gjentakende aktiviteter eller bare for én aktivitet i en gjentakende serie. Hvis den eneste endringen din er å legge til eller fjerne gjester, kan du bruke endringen på Alle hendelser eller Bare denne hendelsen (alternativet Påfølgende hendelser vil ikke være tilgjengelig). Hvis du imidlertid endrer mer enn bare gjestelisten, får du se alle tre alternativene når du lagrer.
  4. Svar på gjentakende aktiviteter
   1. Hvis du blir invitert til en gjentakende aktivitet, kan du godta eller avslå Alle hendelser eller Bare denne hendelsen (alternativet Påfølgende hendelser vil ikke være tilgjengelig). Etter å ha svart på en hel serie, kan du også endre svaret ditt for påfølgende aktiviteter eller for én aktivitet i den serien.
  5. Slett gjentakende aktiviteter
   1. Slett én aktivitet eller hele serien ved å klikke på tittelen for en gjentakende aktivitet og deretter klikke på Slett. Du blir da bedt om å velge hvilke aktiviteter i serien som skal slettes:
    1. Velg Bare denne gangen for å slette bare én aktivitet i serien med gjentakende aktiviteter.
    2. Velg Alle aktiviteter i serien for å slette alle aktivitetene i serien med gjentakende aktiviteter.
    3. Velg Alle påfølgende for å slette alle kommende aktiviteter i serien med gjentakende aktiviteter.