SFK / Cuper / Grønn Cup / Påmelding og betaling

Gutt 1

Påmelding og betaling

Du melder på ved å sende mail til trine@skedsmofk.no , og betaler for deltagelse til SFK konto: 1286.41.44185

Beløpet er: 900,- for 7'er lag og 1200,- for 9'er lag. Husk å merk innbetalingen med klubb og lagsnavn.