Gutt 1

Påmelding

Påmelding gjøres ved å sende en mail til: trine@skedsmofk.no

Mailen må inneholde lagsnavn, aldersklasse, samt mail og mob¨på kontaktperson.

Startgebyret på kr. 800,- settes inn på Skedsmo Fotballklubb sin konto: 1286.41.44185, merk giroen med lagsnavnet.