Gutt 1

Premiering

Individuell premie til alle spillere i 5'er. Premieutdeling skjer umiddelbart etter at lagene har spilte alle sine kamper.