Gutt 1

Dommere

Vi er opptatt av å rekruttere dommere blant våre aldersbestemte spillere. De skal veilede og gi råd og dømme på en rettferdig måte.  

I tillegg kommer spillere fra herrelaget vårt for å dømmer kamper :)

Husk foreldrevettreglene og bidra positivt også mot våre unge dommere.