Gutt 1

Premiering

Individuell premie til alle spillere. Premieutdeling skjer umiddelbart etter at lagene har spilte alle sine kamper.