Gutt 1

Laglister

Laglister leveres i sekretariatet senest 30. min før første kamp.

Merk regler ang. spillerlisten:

Spillerlister Senest 30   minutter før lagets første kamp må lagene ha levert spillerlister til   sekretariatet, inneholdende spillers navn, fødselsdata og draktnummer. Inntil 10 spillere kan benyttes pr. lag. En spiller kan kun benyttes på ett lag i   hver aldersklasse i turneringen, bortsett fra keepere som kan benyttes på to lag i samme klasse. Keeperen må da stå oppført på begge spillerlistene.  Spillelisten kan suppleres gjennom turneringen, inntil 10 navn står oppført på spillerlisten. Det er imidlertid ikke mulig å stryke navn fra spillerlisten etter at lagets første kamp er gjennomført.
Spilleberettigelse: Spiller må være spilleberettiget for sin klubb. For øvrig spilles det etter NFF’s lover og regler.”
Alle spillere må ha med seg gyldig legitimasjon (lagleder har kopi av pass, bankkort osv.)