SFK / Lagene

Gutt 1

Lagene

Om lagene

Herrer

Seniorlaget

Gutter

Guttelaget

Kvinner

Damelaget

Jenter

Jentelaget

Akademiet

Skedsmo Fotballakademi er et tilbud til fotballinteresserte spillere i SFK, men også fra andre klubber i alderen 6 til 12 år.

Fotballakademiet trener på dagtid på Skedsmo stadion og vi jobber systematisk med spillprinsipper i spill - motspillskontekst. Vi jobber alltid med spilleren i fokus og legger vekt på spilleren i laget i utviklingsøyemed. Vi jobber på samme måte fra de er 6 til 12 år gamle, men med forskjellige kompleksitetsgrad som øker progressivt med utvikling / modning.

Fotballakademiet på Skedsmo er for alle spillere fra 6 -12 år som;

- Er interesserte i fotball / ønsker å spille fotball. Ingen krav til ferdigheter, men interesse er viktig!

- Kommer på trening for å prøve / feile / lære

- Vite hva man er god på og bruke dette.

- Følge reglene som gjelder på akademiet.

- gjør sitt beste!

Regelen på akademiet er at dersom man følger retningslinjene ovenfor så får alle som ønsker plass. Dette er helt uavhengig hvor man selv er på sin utviklingstrapp. Har du lyst, så får du lov.

*Barn født 2013 vil ha mulighet for å melde seg på fra etter påske 2020.