SFK / Lagene / Gutter / G19 f.02-04 / G19.2 (-02 Maren) / Nyheter / Ansvarlige roller rundt G19.2

Gutt 1

Ansvarlige roller rundt G19.2

Under vises en oversikt over hvem som har ansvar for de ulike områdene rundt G19.2 gjennom sesongen 2020

Område Kontaktperson Mobil E-post
Trener Terje Johansen 971 15 425 terje-johansen@hotmail.com
Hjelpetrener Lars Hov 901 80 035 lars.hov@mmm.com
Lagleder Maren M. Heggland 478 51 015 maren@landbruk.no
Materialforvalter Espen Løke 975 20 756 espen.loeke@gmail.com
Materialforvalter Per-Sigve Lien 907 72 858 per.sigve.lien@tine.no
Materialforvalter Jan-Magne Skartlien 472 58 511 jan.magne.skartlien@vikenfiber.no
Økonomiansvarlig Mari Prestløkken 928 45 874 mari.prestlokken@bako.no
Kampverter Espen Løke 975 20 756 espen.loeke@gmail.com
Dugnad Kristin Mobakk 410 34 333 kristin.mobakk@heydi.no
Dugnad Marianne Larsen 915 79 127 marianne@larsen.mobi
Dana Cup Maren M. Heggland 478 51 015 maren@landbruk.no