SFK / Medlemsavgifter / SFK 2020 Barnefotball

Gutt 1

SFK 2020 Barnefotball

Medlemsavgift og treningsavgift Skedsmo FK 2020 for (5'er/7'er og 9'er) 

kr. 400,- + 1800,-

Pris kr 2.200,00