SFK / Nyttig / Banebok

Gutt 1

Banebok

Snørydding vinterstid 

Ved spørsmål om snørydding på ettermiddager og helger ta kontakt med Terje Olsen Tlf. 986 69 853, Mail: TerOls@skedsmo.kommune.no

For å få til mest mulig snørydding påse at målene du benytter settes på kortlinjene. På ukedagene vil snøryddingen prioriteres etter følgende rekkefølge, Sten-Tærud (brøytes en gang pr. dag -tidlig på morgenen), Hovedbane Stadion, 7er bane, Kunstgress øvre. Unntaket kan være i helgen hvor bane som det skal spilles kamp på er første pri.

Banebok Skedsmo FK

Her finner du klubbens banebok som ligger i Hoopit:  banebok 

Her finner du oversikt over de faste treningstidene som gjelder fra April 2021 og ut året. Tidene som er satt av til kamp kan bookes dersom det ikke går kamp i tidsrommet. Det kan gjøres tidligst 1 uke før den aktuelle dagen. 

Banekart Skedsmo Stadion Øvre kunstgress

Her ser du hvordan Skedsmo Stadion Øvre kunstgress er delt opp som småbaner:

Banekart Sten-Tærud kunstgress

Her ser du hvordan Sten-Tærud kunstgress er delt opp som småbaner: