SFK / Nyttig / Kiosk / Kioskvakt informasjon

Gutt 1

Kioskvakt informasjon

Her ligger viktig informasjon til den som har kioskvakt. En arbeidsbeskrivelse over oppgaver i forbindelse med kioskvakten.