SFK / Nyttig / Kiosk / Kioskvakt informasjon 2022

Gutt 1

Kioskvakt informasjon 2022

Her ligger viktig informasjon til den som har kioskvakt. En arbeidsbeskrivelse over oppgaver i forbindelse med kioskvakten.