SFK / Nyttig / Kiosk / Oversikt hvilke lag som har dugnadsvakter i kiosken 2020

Gutt 1

Oversikt hvilke lag som har dugnadsvakter i kiosken 2020

Følgende lag har vakter i Skedsmo Stadion kiosken sesongen 2019:

Spørsmål ang. fordeling og oppsett kioskvakter rettes til

trine@skedsmofk.no