SFK / Nyttig / Økonomi - Lagskasser

Gutt 1

Lagleders ABC

Lagleder skal være lagets administrative ressurs

Lagleder skal primært fokusere på det organisasjonsmessige og administrative arbeidet omkring laget og dermed utøve funksjoner som:

 1. Samarbeid med trenere
 2. Samarbeid og kommunikasjon med foreldrene
 3. Daglig drift av laget
 4. Kampavvikling

Samtidig er lagleder en viktig rollemodell for gode holdninger og handlinger som klubben står for.  I vår klubb skal alle ha en positiv atferd og bidra positivt i miljøet slik at alle trives. Fotball er for alle og i vår klubb er alle like verdifulle.

TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

Vi er en Fair Play klubb og med det er vi forpliktet til å følge det som beskrives som viktige holdninger og handlinger her.

Økonomikurs 11 og 16 juni

Torsdag 11 juni og tirsdag 16 juni ble det avholdt økonomikurs på Skedsmo stadion. Det var 3 tilstede på torsdagen(se bildet) og 12 tilstede på tirsdagen. Kurset gikk i hovedsak ut på gjennomgang av regnskapsmalen som skal brukes i Skedsmo FK og kravene til regnskapførsel, som myndighetene og NIF setter på idrettslag. Det ble også tid til noen spørsmål fra de som var tilstede.

Kursets varighet var i underkant av en time og ble holdt av Merete Løkse fra Skedsmo FK styret. Det var stor enighet at i januar 2021 kjører vi en workshop med gjennomgang av det som er gjort og med de spørsmål som har dukket opp.

///LES

Lagsregnskap 2021

https://www.skedsmofk.no/Nyttig/OEkonomi-Lagskasser

 

Lager du også en artikkel med følgende tekst.

Økonomikurs  og frist for innlevering av lagsregnskap er 17. januar

Denne uken har det blitt gjennomført digitalt økonomikurs for økonomiansvarlige i Skedsmo FK. I overkant av 20 personer deltok på kurset som ble gjennomført onsdag og torsdag.

Kurset er ment som en hjelp til alle våre frivillige som har det økonomiske ansvaret i lagene, slik at deres jobb blir enklere.

Lagsregnskapene (ca 50 stk) er en del av Skedsmo FK sitt totale regnskap og må etterleve de samme avstemmingskrav og dokumentasjonskrav som klubben er pålagt fra regnskapsfører og revisor.

Viktigste budskapet fra økonomikurset er:

 • Gjør løpende avstemming av lagsregnskapet gjennom året (da fanger man tidlig opp hvil man mangler bilag/dokumentasjon)
 • Kontrollere at du har riktige saldoer på inngående og utgående balanse
 • Kontroller at summen av alle inntekter og kostnader i Excel-regnskapsfilen er det samme som du har på bankutskriften
 • Legg ved tilstrekkelig dokumentasjon på hvert innskudd og uttak
 • Samlesummer på forklares og dokumenteres
 • Send inn regnskapsfilen. pdf utskrift fra banken, alle bilagene (dokumentasjon)
 • FRIST for innlevering av lagsregnskap for 2020 med tilhørende dokumentasjon er 17. januar
 • Før regnskapene sendes til regnskap/revisjon, vil de bli kontrollert av administrasjon/representant fra styret  – avvik eller manglende dokumentasjon vil bli sendt tilbake til økonomiansvarlig for laget

God kvalitet på lagerregnskapene betyr at Skedsmo FK  kan bruke mer penger på aktivitet. Dårlig kvalitet medfører mer arbeid på administrasjon, regnskapsfører og revisor som betyr økte utgifter i Skedsmo FK. 

Cashback fra Spond
En endring fra november krever nå at utbetalings konto og organisasjonsnummer til Skedsmo FK må legges inn i Spond før utbetaling kan skje.
Se link for mer informasjon.
https://get.spond.help/l/no/article/944x37wxjz-hvor-legger-jeg-til-utbetalingsinformasjon

 Presentasjonen fra kurset ligger ut på nettsidene våre.

///LES

Hoopit kurs på Teams

Ca. 20 lagledere og trenere deltok på møtet som ble gjennomført på Teams

Her er presentasjonen

///LES

Lagsregnskap 2022

Lagsregnskapskurs 2022

///LES

Mal regnskapsrapportering 2022

Mal regnskapsrapportering 2022

///LES

Ny lagsregnskap kurs 06.03.2023

Siste versjon av lagsregnskapskurs

///LES