SFK / Nyttig / Økonomi - Lagskasser

Gutt 1

Lagleders ABC

Lagleder skal være lagets administrative ressurs

Lagleder skal primært fokusere på det organisasjonsmessige og administrative arbeidet omkring laget og dermed utøve funksjoner som:

  1. Samarbeid med trenere
  2. Samarbeid og kommunikasjon med foreldrene
  3. Daglig drift av laget
  4. Kampavvikling

Samtidig er lagleder en viktig rollemodell for gode holdninger og handlinger som klubben står for.  I vår klubb skal alle ha en positiv atferd og bidra positivt i miljøet slik at alle trives. Fotball er for alle og i vår klubb er alle like verdifulle.

TRYGGHET + MESTRING = TRIVSEL

Vi er en Fair Play klubb og med det er vi forpliktet til å følge det som beskrives som viktige holdninger og handlinger her.

Økonomikurs 11 og 16 juni

Torsdag 11 juni og tirsdag 16 juni ble det avholdt økonomikurs på Skedsmo stadion. Det var 3 tilstede på torsdagen(se bildet) og 12 tilstede på tirsdagen. Kurset gikk i hovedsak ut på gjennomgang av regnskapsmalen som skal brukes i Skedsmo FK og kravene til regnskapførsel, som myndighetene og NIF setter på idrettslag. Det ble også tid til noen spørsmål fra de som var tilstede.

Kursets varighet var i underkant av en time og ble holdt av Merete Løkse fra Skedsmo FK styret. Det var stor enighet at i januar 2021 kjører vi en workshop med gjennomgang av det som er gjort og med de spørsmål som har dukket opp.

///LES