SFK / Nyttig / Økonomi - Lagskasser / Hoopit kurs på Teams

Gutt 1

Hoopit kurs på Teams

Bookmark and Share

Ca. 20 lagledere og trenere deltok på møtet som ble gjennomført på Teams

Her er presentasjonen