SFK / Nyttig / Rutiner / Retningslinjer for antall spillere pr lag påmeldt i serien

Gutt 1

Retningslinjer for antall spillere pr lag påmeldt i serien

Adm. melder på lag i seriespill for alle klubbens lag i seriespill.

Skedsmo FK har lag i 3er, 5er, 7er, 9er og 11er seriespill.

Rutine ved påmelding av lag:

  1. Adm. sender ut mail til de lag hvor det er kort tid til påmelding av lag til seriespill
  2. Når tilbakemelding kommer fra lagene gjør Sportslig utvalg en kvalitetssjekk i forhold til antall spillere i den enkelte gruppe
  3. Enten er alt OK eller det blir tatt en runde med den enkelte gruppe

Hver sen høstes, sept/okt har klubben årstrinn møter hvor antall spillere i hver gruppe er tema.