SFK / Nyttig / Stadionanlegg

Gutt 1

Stadionanlegg

Stadionanlegget ligger i blå kontainer mellom tribunen og gasshuset.

Nøkkel til dør på kontainer(mot tribunen) kan hentes i kiosken. Den ligger i skuffen merket "Garderobenøkler"

Innstruks:

  • Lås opp hengelås på dør kontainer, vri 2 stk lås-stenger
  • Front vegg løftes opp og settes i holdere(best med 2 personer)
  • Trekk ledning til vegg kontakt ute utenfor gamle kiosken.
  • Dersom anlegget ikke slår seg på betyr det at forsterker i verksted klubbhus ikke er på. Du trenger nøkkel nr. 3 på kioskknippet for å komme inn der(hovedinngang klubbhus, forbi coaching rom - lås opp dør. Forsterker står på hylle oppunder taket mot gasshuset.
  • Viktig at ved bruk, at lys på høyre side ikke sprenger i rød farge.
  • Viktige merknader - se knapp merket MIC og CD - disse regulerer hvor høyt du skal høres og hva du bruker.
  • Løs ledning på høyre side kan kobles til telefon.
  • Master på høyre side(2 gule knapper) regulerer lyden.

 

070
  •  Når du låser kontainer er det viktig at låsen settes inn sideveis slik at mest mulig av låsen dekker seg bak "innbrudds-beskyttelsen"

070