SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter

Gutt 1

Nyheter

Trening uke 18

Nå har vi kommet til uke 17 og vi ser fremover mot uke 18. De som har meldt sin interesse for lags trening i uke 18 er nå oppdatert, se vår nettside: https://www.skedsmofk.no/Nyttig/Banebok

Dersom noen ønsker å booke treningstid, eller endre treningstid gå inn og se hva som er ledig før du sender meg mail om ønske. Husk at organisering av trening foregår etter Korona regler.

///LES

Trening i uke 17 + diverse

Føst vil jeg si at etter å ha vært innom treningene til alle lagene som har trent på hovedbanen i denne Korora tiden, har dere imponert meg i måten dere har gjennomført treningene med Korona regler. Fort gjort å glemme seg bort, men da henter dere det inn igjen. Kjempefint at dere foreldre som til vanlig ikke er så involvert stiller opp. Klapp for alle dere.

Skedsmo stadion er en kommunal bane, og Lillestrøm kommune har valgt å følge Myndighetene, Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund sine retningslinjer. Lillestrøm kommune sier at det er opp til Fotballklubben å legge seg på en strengere linje, det kan være å legge oss på 2 og 2 maks 3 som tidligere, eller å følge de nasjonale linjene. Vi prøver oss på å følge Lillestrøm kommune sine anbefalinger i og med at det er et kommunalt anlegg. Det som Norges idrettsforbund sier er at vi som klubb kan stå til ansvar https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-for-idrettslig-aktivitet/ For adm. blir dette selvsagt vanskelig å følge opp da nesten alle er permittert, som betyr at vi har 50% stilling på jobb. Vi er da helt avhengig av dere som bestemmer at laget skal starte og trene nå i disse Korona tider, at organiseringen av treningene er god, at nok foreldre og trenere/ledere stiller opp. Husk at det er 4 spillere + 1 leder i hver gruppe og ingen fysisk kontakt mekllom spillerne(ingen forøvrig). Regner med at alle har fått med seg de generelle Korona reglene nå.

///LES

Trening i denne uken(uke 16)

Vi fortsetter som i forrige uke med samme treningstider som i vintermånedene. De som ønsker å trene på dagtid booker det på FB siden til Skedsmo trenere. De lagene som ønsker å trene på kveldstid, men synes det blir liten plass må nesten ta kontakt med de lagene de trener sammen med for å avtale hvordan det skal organiseres. Husk at øvrebanen stort sett er ledig. I adm. er det fortsatt kun en 50% stilling så det vil fortsatt kunne ta tid før mailer blir besvart. Husk reglene i forhold til Korona viruset, med 2m avstand. Dette gjelder også når vi går flere inn på anlegget(banene). Vi jobber alle for å få redusert smitten slik at vi kan komme i gang med kamper snart.

///LES

Lillestrømbanken med en hjelpende hånd

Vår generalsponsor har kommet med en hjelpende hånd til Skedsmo FK. Lillestrømbanken har bidratt med Kr. 100 000,- til Skedsmo FK. Vi takker Lillestrømbanken for bidraget til lokalfotballen på Skedsmokorset.

///LES

Dana Cup er AVLYST

Skedsmo FK har i flere år deltatt i Dana Cup med mange lag. Nå har arrangøren valgt å avlyse denne turneringen https://www.danacup.dk/index.php/dk/mediaer/rss-nyhedsarkiv/2645-ingen-dana-cup-i-2020

///LES

Kan Skedsmo FK lagene ha aktivitet på Skedsmo stadion ?

Det kommer inn noen spørsmål til adm. ettersom myndighetene endrer reglene for aktivitet. Hvordan skal vi forholde oss til disse reglene på Skedsmo stadion ? Det er lov i følge retningslinjene å trene 5 og 5 sammen(det forutsetter at en av de 5 er "voksne"). Myndighetene, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund har utarbeidet et sett med regler for aktivitet, som må følges. Kjørereglene står nedenfor.

Skedsmo FK pålegger ikke spillerne og trene i denne perioden. Trener/leder rundt lagene må avklare med foreldre/spillere. Dette må være frivillig. Trener/leder har ansvaret for at aktiviteten er organisert slik at lover og regler overholdes. Det vil være "Koronapoliti" innom for å sjekke. Husk å få med nok voksne på treningene. Lillestrøm kommune har bestemt at målene skal være låste inntil videre. Dersom folk fortsetter å klippe opp låsene, fører det kun til at anlegget bli stengt for alle. Viktig at dere som er her passer på. Dette er fortsatt en Koronadugnad.

I Skedsmo FK er de fleste permitert slik at det blir ikke organisert treninger på dagtid fra adm. Dette organiseres på følgende måte:

1. De treningstidene dere hadde før påske/Korona tiden kan dere fortsette og benytte, både i påsken og etter påsken.

2. Noen ønsker sikkert og trene på dagtid. Bruk FB siden for trenere i Skedsmo FK. Legg inn når du ønsker tid og de andre må forholde seg til det(ev at dere blir enige om noe annet). Da vet alle når det er ledig tid på dagtid.

PS! Følg med på NRK og regler for aktivitet i tilfelle det blir endringer på regelverket.

///LES

Hvilke regler om aktivitet skal vi følge ?

I går kom det ny bestemmelse om aktivitet fra myndighetene. Det er ikke bestemt om Lillestrøm kommune fortsetter med de reglene som gjelder fra tidligere, 2 og 2 maks 3. Dette blir bestemt ved 12.00 tiden i dag ? Foreløpig forholder vi oss til bestemmelsene 2 og 2, maks 3 spillere i gruppe.

Oppdatering fra Skedsmo FK kommer når vi vet mer.

///LES

Skedsmo FK i disse Korona tider - hør om det her

Skedsmo FK hadde besøk av Norges Fotballforbund mandag 30 mars og laget en podkast. se den her: https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/podball-skedsmo-om-den-krevende-korona-hverdagen/

Kilde: www.fotball.no

Foto: NFF

///LES

Skedsmo Fotballklubb permiterer

Skedsmo FK ser seg også nødt til å permitere ansatte. Som Fotballklubb lever vi av aktivitet og det har myndighetene, rettmessig, forbudt i Norge. Vi har nå kun daglig leder i en 50% stilling ut april. Deretter må vi se hvordan status er i Norge. Vi håper alle at vi kommer i gang i mai, men vi vet ikke. Skedsmo FK følger de retningslinjer som myndighetene gir, så vi ber dere holde dere oppdatert gjennom media.

Selv om alle aktivitetene er stoppet, så fortsetter de faste løpende kostnadene. Bare denne uken har vi hatt kostnader på tilsammen rundt Kr. 300 000,-, så er det fortsatt behov for noe inntekter. Vi har besluttet å vente med å sende ut treningsavgiften til medlemmene våre. Det er ingen god tid nå å motta treningsavgiften, derfor venter vi til vi starter opp igjen, selv om de fleste lag allerede har trent i 2,5 måned.

Men det jeg håper at dere medlemmer som ikke har betalt treningsavgiften for 2019, gjør det snarest. Trine, sender ut purring til dere i disse dager (hvis dere ikke har fått den allerede). Til dere lagledere, fint om dere hjelper til med dette, se medlemslisten på nettet. Nå er selv Kr. 300,- viktige inntekter for Skedsmo FK. Totalt utestående beløp er ca. Kr. 40 000,- Dette er mye penger for oss som klubb, spesiellt i disse dager. På forhånd takk for hjelpen.

Kjenner dere til firmaer som kunne tenke seg å støtte oss, ev henge opp et skilt på stadion (vi har fått en ny i disse dager), så gi meg beskjed jol@skedsmofk.no

I og med at de fleste på kontoret er permittert, så vil responstiden være redusert, men du får tilbakemelding etterhvert.

Skedsmo FK ønsker alle medlemmer velkommen tilbake, etter vi sammen har bekjempet Corona viruset. Ta vare på hverandre.

///LES

Målene stripset

Kommunen har nå stripset sammen alle fotballmålene på Stadion og Sten Tærud.

Dette er for å unngå at folk samler seg på banene.

Vi ber alle om å overholde myndighetenes regler.

///LES