SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Årsmøte 2019 er vel overstått

Gutt 1

Årsmøte 2019 er vel overstått

Bookmark and Share
Årsmøte 2019 er vel overstått

Tirsdag 19 mai ble årsmøtet gjennomført på Skedsmo stadion. Vi takker Thomas Vethe og Linn Håkonsen for bidraget i Skedsmo FK styret. Skedsmo FK ønsker Hanne Wulff(Nest leder), Mads Storvik og Roald Bjørklund velkomne som styremedlemmer fra 2020.

Thomas Vethe

Følgende saker ble vedtatt:

 • Medlemskontingenten fra 2020 blir Kr. 400,-
 • Det har vært planlagt en økning av treningsavgiften fra 2020. Dette pga økning i kostnader. Styret har kommet frem til at Skedsmo FK ikke øker treningsavgiften allikevel. Vi ønsker at flest mulig kommer tilbake til fotballen nå som samfunnet er på vei til å normaliseres.
 • NY lov ble vedtatt
 • Forslag fra styret
  • Styret i Skedsmo FK fremmer følgende sak til årsmøtet i Skedsmo FK:

   De fleste jenter/kvinner har en gang i måneden sin periode. For å hensynta dette, ønsker styret i Skedsmo FK å innføre en prøveperiode.

   På grunnlag av dette ønsker styret i Skedsmo FK at årsmøtet vedtar en prøveordning hvor jentelag i alderen, fra 12år og opp til eldste senior. Lagene spiller kampene sine i hvit(drakt) – RØD(shorts) – rød(strømper). Farge kombinasjonen gjelder for alle spillerne på laget.

   Lagene ev. spillerne selv må stå for kostnaden ved å kjøpe shorts.

Årsmøte_2019_1
Årsmøte_2019_2