SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Årsmøte i Skedsmo FK 17 mars 2017 kl. 18.00 på Skedsmo stadion

Gutt 1

Årsmøte i Skedsmo FK 17 mars 2017 kl. 18.00 på Skedsmo stadion

Bookmark and Share

Dagsorden:

 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede.

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 4. Styrets årsberetning 2016

 5. Behandle regnskap i revidert stand

 6. Behandle innkomne forslag og saker– må meldes innen 03.03.2017

 7. Fastsette kontingent og treningsavgift

 8. Godkjenning av styrebehandlet budsjett

 9. Valg:

a) Leder og Nestleder

b) 8 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Velge statsautorisert/registrert revisor

d) Kontrollkomité med 2 medlemmer

e) Valgkomité med leder og 1 medlem