SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Årsplan og retningslinjer U6-U12

Gutt 1

Årsplan og retningslinjer U6-U12

Bookmark and Share
Årsplan og retningslinjer U6-U12

Kim Andre Pedersen er ansvarlig for U6-U12 og stiller seg selv til disposisjon for spørsmål eller annet. Ta kontakt på kimapeders@skedsmofk.no;

Vedlagt er en oversikt over retningslinjer for trenere i barnefotballen, samt forslag til ulike årsplaner, og punkter som vi skal ha med oss i utviklingsplanen til Skedsmo FK.

Se les mer for skjemaer og informasjon.