SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Barna`s hjørne

Gutt 1

Barna`s hjørne

Bookmark and Share
Barna`s hjørne

Hvis vi jobber godt og systematisk sammen så kan vi bli like gode som denne spilleren. Hvis dette er det man ønsker.

Hei alle sammen. Dette er en liten artikkel/spalte om hva som skjer i barnefotballen. Vi kaller den Barna`s hjørne. Denne vil publiseres fortløpende og 1.gang i måneden. Her vil det være ulike ting som kommer frem blant annet når barnelagene har treningssamlinger, cuper, reiser m.flere. Her kommer en liten oppdatering på hva som har skjedd, tanker og hva som skal skje fremover.

Første oppdatering på hva som skjer i barnefotballen og vi kaller denne månedtlige spalten Barna`s hjørne

Kim Andre Pedersen er ansvarlig for barnefotball U6-U12 i sesongen 2013. Skulle det være noen spørsmål vedrørende lagene vi har, trenerne, kontaktinformasjon, hospitering, ivrigtilbud, akademi, oppfølging av trenere, trenerforum, informasjon eller annet som dere ønsker å ta opp, ta dette med Kim Andre på e-post: kimapeders@gmail.com; Tlf: 99509440.

Barneavdelingen på U6-U12 består i dag av ca. 800-900 spillere og 200-250 frivillige trenere og ledere. Så det er en stor skute som vi ønsker skal seile i samme retning, og det byr på spennende utfordringer for oss alle.

I Skedsmo FK ønsker vi å legge til rette for ulikt aktivitetsnivå etter behov og ønsker. Derfor har vi et samarbeid med Idrettsakademiet som driver Idrettssfo og fotballakademi. Dette gjør at barna, i ulik alder har mellom 1-5 ekstra aktiviteter eller treningsøkter i uken, i tillegg til de ulike lagenes aktiviteter. Disse aktivitene foregår på dagtid og blir derfor i tillegg til det de andre barna er med på. Skal vi skape glede og mestring hos barna så må det de er med på være gøy og lystbetont.

I Skedsmo Fotballklubb så ønsker vi å spille fotball, og det betyr at alle våre spillere, på alle mulige nivåer skal være involvert i spillet. Vi skal spille hverandre gode, slik at flest mulig får være borti ballen så mye som mulig. Vi skal tillate spillerne våre å drible, over alt på banen, og også som bakerste spiller, for hvor farlig er det egentlig å miste ballen. Jo det VÆRSTE som kan skje er at vi slipper inn et mål eller to, og det er det vi skal lære av. Vi spiller tross alt ikke VM - finaler, ikke enda :) for hvem er det som har ambisjonene på vegne av barna? Er det vi voksne eller er det barna?

Vi skal tilstrebe å alltid spille ballen langs bakken, ut på siden, i det keeper får tak i ballen. Vi skal spille og drible oss fremover, og skape stor glede ved måten vi spiller på. Målene vi gjør skal være en resultat av måten vi spiller på, ikke et resultat av lange baller i luften som ingen andre en "måkene" får noen glede av.

Vi skal være opptatt av det barna klarer, og gjøre disse egenskapene enda bedre. Det er så mye vi mennesker IKKE klarer, så hvis vi isteden kan ha mer fokus på det vi er gode på, og forsterke dette. Ja da blir det enda mer gøy på trening. På trenings skal det være gøy, og det er det som gjør at barna kommer tilbake gang på gang. Og da får vi også utvikling.

HVA SKJER DENNE SESONGEN?

Vi fortsette med våre ivrig lag og tilbud på 2004,2003,2002,2001. Vi starter opp keeperskole i barnefotballen for 2003,2002,2001 fra og med Mars/April måned, 1.gang i uken.

Vi skal ha trener- og foreldreforum for U6-U12 i Mars måned, før påske. Dette kommer det informasjon om.

Vi skal ha A-lags spillere/faddere som kommer på treningsfeltet til de ulike års trinnen og er med på treningene til lagene. '

I tillegg til dette så vil vi arrangere åpne treningshelger på Skedsmo stadion, i perioder, for de som ønsker dette. Her kan alle som blir invitert komme å trene, møte eldre og yngre gutter/jenter og bli bedre kjent med de andre barna i klubben.

Med vennlig hilsen den sportslig redaksjonen

Kim Andre Pedersen - sportslig leder- og trenerutvikler U6-U12

kimapeders@gmail.com; kimapeders@skedsmofk.no; Tlf: 99509440