SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Dommerregninger og prosedyrer i forbindelse med kamp

Gutt 1

Dommerregninger og prosedyrer i forbindelse med kamp

Bookmark and Share

 Oppfordring fra dommeransvarlig i kretsen:

  1. Vi har jevnlig henvendelser fra dommere som ikke har fått betaling innen fristen på sju dager. Det er fint hvis dere kan minne alle lagledere på prosedyrene for håndtering av dommerregninger så vi kan stramme inn litt på dette området ut sesongen.

-          Jeg er klar over at noen dommere sliter med å fylle ut regningene slik de skal, men alle saker jeg får inn på dette tar vi umiddelbart med dommeren. Det er et toveis samarbeid for å få denne løsningen til å fungere så optimalt som mulig, så hvis dere kan gi en påminnelse til laglederne skal jeg fortsette jobben med dommerne.

  1. Prosedyrer i forbindelse med kamp

-          Noen ganger i løpet av sesongen møter det dessverre ikke dommer på kamp. Årsakene til dette varierer, men det er en medisin som kan minimere denne utfordringa mye. Hvis alle lagledere sender sms (eller ringer) til dommer dagen før kamp blir slike utfordringer avdekket, for da får vi på kretskontoret tid til å løse utfordringa. Finner man først ut at dommer ikke kommer til kamp rett før avspark er det som regel lite vi får gjort.

-          Mitt ønske er også at lagleder dagen før kamp informerer dommer om hvilke prosedyrer klubbene har for dommerregninger. For noen klubber er det kanskje et alternativ å motta dommerregningen på epost, og i så fall kan legleder informere om dette i forkant. (Hvis lagleder/klubb helst vil ha en papirutgave er dette naturligvis mindre relevant, men i fremtiden vil nok løsningen bli papirløs.)