SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Dugnad Gardermobanen - se info fra Gardemobanen

Gutt 1

Dugnad Gardermobanen - se info fra Gardemobanen

Bookmark and Share

Informasjon til markører
Takk for at du stiller som markør på Jernbaneverkets øvelse på Gardermoen stasjon natt til fredag 21. november 2014.

Husk varmt vanlig tøy!

Det er ordnet med gratis parkering.  Se under for nærmere informasjon.

Oppmøte vil være i stasjonshallen (Flytogterminalen) på Gardermoen kl 00:30
alle markører må sjekkes inn for øvelsen.

Kl 01:00 gis det en generell informasjon til alle deltakere om sikkerhet under øvelsen.  Det vil også gis spesiell informasjon til markører. 

Markørene vil inndeles i grupper med ulike oppgaver.  Denne inndelingen gjøres samtidig som det informeres om øvelsen.  

Det serveres enkel mat og drikke før øvelsen.

Øvelsen starter kl 02:00

Antatt slutt 03:00

Alle markører samles i stasjonshallen umiddelbart etter øvelsen for utsjekk før hjemreise.

Du vil som markør få utlevert et evalueringsskjema slik at Jernbaneverket i etterkant kan evaluere hvordan du opplevde markørrollen.  Dette er nyttig informasjon for senere øvelser. 

Veibeskrivelse med kart under for parkering;

  • Kjør nord/sørover på E6 og ta av mot Oslo lufthavn (E16)
  • Følg E16 avkjøring høyre side mot Nannestad/Hønefoss
  • Høyre i første rundkjøring (Statoil stasjon)
  • Rett gjennom rundkjøring og til venstre i rundkjøring 2 – parkering ligger til venstre (se eget kart)
Informasjon til markører - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.