SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / EKSTREMT VIKTIG Å FLYTTE MÅL!

Gutt 1

EKSTREMT VIKTIG Å FLYTTE MÅL!

Bookmark and Share
EKSTREMT VIKTIG Å FLYTTE MÅL!

Fremover i dagene og ukene som kommer så er det meldt mye snø i tillegg til ekstrem kulde. 

For at kvaliteten på banen skal være strøken så er det utrolig viktig at alle lag flytter målene på kortsiden. 

Det betyr at målene IKKE må settes på langsiden. Da blir det vanskelig å gå gode forhold. 

Da får alle gode forhold og banen er grønn og fin. 

Takk for hjelpen.