SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / En-kveldskurs

Gutt 1

En-kveldskurs

Bookmark and Share

I løpet av uken inviterer vi til en-kveldskurs både for barnefotball og ungdomsfotball. 

Søndag 3.6: Ungdomsfotballkvelden fra 10.00-14.00.

Mandag 4.6: Barnefotballkvelden fra 17.30-20.00

Påmelding gjøres på kimapeders@skedsmofk.no