SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Flere rapporter om uakseptabel oppførsel

Gutt 1

Flere rapporter om uakseptabel oppførsel

Bookmark and Share

Det siste året har Akershus Fotballkrets mottatt flere rapporter om oppførsel fra Skedsmo-spillere som har ført til utestengelse i mange kamper.

– Skedsmo Fotballklubb har nulltoleranse for nedverdigende oppførsel eller trusler fra våre spillere, trenere og ledere, sier daglig leder Jørn Ove Lunder.

 

Denne sesongen har fotballkretsen mottatt syv varsel fra andre lag om episoder hvor det blant annet skal ha vært fremsatt trusler mot andre lags spillere. Hver enkelt sak er håndtert av klubbledelsen og fulgt grundig opp etter de rutinene som klubben har. Lunder er likevel urolig over et økende antall saker som handler om det han karakteriserer som helt uholdbar oppførsel.

 

– Vi har et verdigrunnlag i klubben som er samhold, respekt og åpenhet. Vi er også sertifisert som kvalitetsklubb, og det betyr at vi er opptatt av fair play og gode holdninger i hele klubben. Derfor kommer vi nå til å jobbe enda mer med holdningsskapende arbeid, sier Lunder.

 

Tema på møter
Et krav til en kvalitetsklubb på nivå 2, som Skedsmo FK ble sertifisert til i høst, er kompetanse i alle ledd, som også innebærer også gode holdninger. Styret i klubben hadde en lengre diskusjon på sist møte om hvordan klubben skal jobbe med holdninger og sette forventninger til hvordan alle medlemmene i klubben ter seg.

 

– Vårt mål er null saker som blir meldt inn til kretsen. Vi skal være den beste klubben og den hyggeligste klubben å få på besøk. For å få til det kommer vi til å sette dette temaet på dagsorden i møter med trenere, lagledere, foreldre og ikke minst med spillerne på hvert lag. Å være en del av Skedsmo FK skal være trygt og ikke minst moro, sier Lunder.

 

Rapport til styret
Styret i Skedsmo FK har bedt om rapport på eventuelle hendelser og antall gule og røde kort som spillere i klubben får, på hvert styremøte for å se om utviklingen går i riktig retning.

 

– Som styreleder er dette noe av det viktigste jeg er opptatt av. Vi er en stor klubb som skaper samhold på Skedsmokorset. Det skal vi etterleve hver dag, sier styreleder Ole Andre Mora.