SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Gjennomgang av lagsregnskap og Skedsmo FK økonomikurs avholdes på Teams 6 og 7 januar kl 18.00 begge dager PGA de nye restriksjonene. Dere vil få...

Gutt 1

Gjennomgang av lagsregnskap og Skedsmo FK økonomikurs avholdes på Teams 6 og 7 januar kl 18.00 begge dager PGA de nye restriksjonene. Dere vil få invitasjon

Bookmark and Share
Gjennomgang av lagsregnskap og Skedsmo FK økonomikurs avholdes på Teams 6 og 7 januar kl 18.00 begge dager PGA de nye restriksjonene. Dere vil få...

Til alle økonomiansvarlige

Vi nærmer oss nytt år og ønsker å gå igjennom lagsregnskapet sammen med dere før vi sender det til regnskap. Vi håper at onsdag 6 eller torsdag 7 januar kl. 18.00 passer for deg. Gi tilbakemelding på hva som passer. Blir det for mange påmeldte på samme dag og tidspunkt, ihht Korona regler, deler vi bare gruppen i to og kjører møtet fra 18.00 og 19.00. Vi regner med at 1 time er nok.

Se for øvrig info på nettsiden: https://www.skedsmofk.no/Om-SFK/Organisasjon/OEkonomistyring/Nyheter/Mal-for-lagsregnskap

Fint om du gir tilbakemelding om du kommer onsdag eller torsdag. Er det spørsmål, ta kontakt

Samtidig vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og ett godt nytt år