SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Jenterekrutteringsprosjektet 2017

Gutt 1

Jenterekrutteringsprosjektet 2017

Bookmark and Share
Jenterekrutteringsprosjektet 2017

Jenterekrutteringsprosjektet 2017
Torsdag 1.juni kl 20:00 inviterer vi ALLE jenter mellom 13 og 17 år som er eller har vært aktiv i Skedsmo FK til et felles jentemøte. Møtet avholdes i Samlingssalen på Sten-Tærud skole og varer ca 1 time.

Formålet med møtet er å rekruttere jenter til andre roller i innad klubben, enten som trenere eller dommere. Jentene sitter på masse verdifull kompetanse og erfaringer som kan styrke jentefotballen i klubben vår. Akershus fotballkrets vil informere om prosjektet hvor kvinnelige trener og dommere forteller som sin hverdag. Her vil også representanter fra styret i Skedsmo FK informere om hvilke aktiviteter som planlegges i jentefotballen fremover.

Jenterekrutteringsprosjektet 2017 går ut på at kretsen stikker innom etter en trening og kjører en motivasjonssamtale (tar ca 30 min) om prosjektet. Motivasjonsforedraget holdes av en til to kvinnelige dommere og trenere som forteller om sin hverdag. Målsettingen er at jentene skal få litt informasjon om innholdet i rollene, og få se hvilke muligheter det gir.
Vi prøver å få samlet alle jentene i Skedsmo FK til en felles motivasjonssamtale, men dersom dette blir utfordrende med tanke på kamper, må vi ta dette lagvis. Etter møtet ønsker vi tilbakemelding på hvem av jentene som ønsker å gå på grasrottrenerkurs, dommerkurs eller begge.

Grasrottrenerkurset avholdes i uke 24 på Strømmen Stadion (NFF Grasrottrenerkurs delkurs 1 for jenter). Kurset har både teori og praksis og samler mange andre jenter fra andre klubber. Dommerkurset avholdes samme uke, men her er ikke alle detaljer på plass.
Bli med da vel, vis litt «girlpower» på treningsfeltet!

Skulle det være flere enn 10 jenter som ønsker å dra på grasrottrenerkurs og dommerkurs så kan vi avholde det lokalt, og da må det være gjennomført før sommerferien.

Etter kurset vil man få muligheten til å prøve seg i de nye rollene med oppfølging av klubben.

Til høsten inviterer kretsen jentene mellom 15 og 17 år på samling. Her vil det bli muligheter for å utveksle erfaringer og diskutere eventuelle utfordringer, samtidig som det er fin møteplass for nettverksbygging.

 

På vegne av Skedsmo FK

Prosjektledere for Jenterekrutteringsprosjektet 2017

Ole André Mora og Merete Løkse