SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Kampverter

Gutt 1

Kampverter

Bookmark and Share

Hei alle ledere i Skedsmo FK
Det er stort fokus fra NFF på kampverter. Dette henger sammen med veldig mange uheldige hendelser i Norsk fotball siste årene.
For Skedsmo FK som kvalitetsklubb er det ekstra viktig at vi har velfungerende Kampverter rundt alle lag. Lagleder på laget har et ekstra ansvar for at det er på plass.

Skedsmo FK vil i løpet av våren kalle inn Kampvertene til et møte

Før kampen:
    Sørge for at garderober er åpne og ryddige
    Ønske begge lag og dommer(e) velkommen
    Henvise tilskuere til å stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen
    Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet
    Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
    Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113
    Ha kjennskap til varsling og klubbens retningslinjer for håndtering av uønskede hendelser
Foreløpige retningslinjer:
- Skriv en kort redegjørelse og send den til Daglig leder jol@skedsmofk.no eventuelt ring tlf. 91818301
Under kampen:
    Være tilgjengelig for dommeren i pausen
    Oppfordre til gode og positive tilrop fra tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken
    Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
    Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer
Etter kampen:
    Bistå i å organisere Fair play-hilsen
    Takke begge lag og dommer(e) for kampen
    Melde i fra til Fair play-ansvarlig eller styret i egen klubb hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp