SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Kan Skedsmo FK lagene ha aktivitet på Skedsmo stadion ?

Gutt 1

Kan Skedsmo FK lagene ha aktivitet på Skedsmo stadion ?

Bookmark and Share
Kan Skedsmo FK lagene ha aktivitet på Skedsmo stadion ?

Det kommer inn noen spørsmål til adm. ettersom myndighetene endrer reglene for aktivitet. Hvordan skal vi forholde oss til disse reglene på Skedsmo stadion ? Det er lov i følge retningslinjene å trene 5 og 5 sammen(det forutsetter at en av de 5 er "voksne"). Myndighetene, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund har utarbeidet et sett med regler for aktivitet, som må følges. Kjørereglene står nedenfor.

Skedsmo FK pålegger ikke spillerne og trene i denne perioden. Trener/leder rundt lagene må avklare med foreldre/spillere. Dette må være frivillig. Trener/leder har ansvaret for at aktiviteten er organisert slik at lover og regler overholdes. Det vil være "Koronapoliti" innom for å sjekke. Husk å få med nok voksne på treningene. Lillestrøm kommune har bestemt at målene skal være låste inntil videre. Dersom folk fortsetter å klippe opp låsene, fører det kun til at anlegget bli stengt for alle. Viktig at dere som er her passer på. Dette er fortsatt en Koronadugnad.

I Skedsmo FK er de fleste permitert slik at det blir ikke organisert treninger på dagtid fra adm. Dette organiseres på følgende måte:

1. De treningstidene dere hadde før påske/Korona tiden kan dere fortsette og benytte, både i påsken og etter påsken.

2. Noen ønsker sikkert og trene på dagtid. Bruk FB siden for trenere i Skedsmo FK. Legg inn når du ønsker tid og de andre må forholde seg til det(ev at dere blir enige om noe annet). Da vet alle når det er ledig tid på dagtid.

PS! Følg med på NRK og regler for aktivitet i tilfelle det blir endringer på regelverket.

Se reglene for aktivitet her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

Norges idrettsforbund (NIF) har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsdirektoratet

Norges Fotballforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.

Derfor vil Norges Fotballforbund gi spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet der hensikten er å hindre smitte. Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Fotballens kronavettregler

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

  • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
  • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.