SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Kim Andre Pedersen

Gutt 1

Kim Andre Pedersen

Bookmark and Share
Kim Andre Pedersen

Kim Andre Pedersen er i dag ansatt i Skedsmo Fotballklubb ved siden av å drive med Idrettsakademiet/fotballakademiet på Skedsmo.

Kim Andre Pedersen er i dag ansatt i Skedsmo Fotballklubb ved siden av å drive med Idrettsakademiet/fotballakademiet på Skedsmo m.flere avdelinger.

Kim Andre sine arbeidsoppgaver i Skedsmo Fotballklubb vil herved være:

  • Sportslig leder- og trenerutvikler Skedsmo U6-U12
  • Ansvarlig for informasjonsflyt i klubben gjennom hjemmeside og nyhetsbrev rundt dette.
  • Ansvarlig for informasjon og drift av nettshopp.
  • Informasjonsflyt fra klubb til medlemmer, prosesser og annet fra U6-U19
  • I tillegg vil Kim Andre jobbe med Fotballakademiet på Skedsmo. (slik som tidligere)
  • Koordinere alt som foregår i sportslig med Sportssjef og sportslig utvalg.

Kim Andre vil da være på kontoret og på treningsfeltet på daglig basis.

Kim Andre Pedersen, kimapeders@gmail.com; kimapeders@skedsmofk.no; Tlf: 99509440

Vi ønsker Kim Andre velkommen på Skedsmo kontoret.