SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Kjell Ove Hansen ny styreleder i Skedsmo FK

Gutt 1

Kjell Ove Hansen ny styreleder i Skedsmo FK

Bookmark and Share
Kjell Ove Hansen ny styreleder i Skedsmo FK

Tirsdag 10 mai avholdt Skedsmo FK et ekstraordinært årsmøte. Med 9 stemmeberettige tilstede ble Kjell Ove Hansen klappet inn enstemmig som styreleder. Lykke til!!!

Her er Skedsmo FK sitt styre i 2016

Valgkomiteens forslag til styrets sammensetning 2015/16

 

Verv:                          For- og etternavn:                Status                         Antall år

Leder:                         Kjell Ove Hansen                   Ikke på valg                1 år

Nestleder:                   Ole Andre Mora                     Ikke på valg                1 år

Økonomileder            Ingeborg Joten                       Ikke på valg                1 år igjen

Styremedlem              Per Ø. Haugen                        På valg                        2 år

Styremedlem              Merete Løkse                         På valg                        2 år

Styremedlem              Trude Bye                              På valg                        2 år

Styremedlem              Lasse Ullereng                       Ikke på valg                1 år igjen

Styremedlem              Pål Kjelsrud                            Ikke på valg                1 år igjen

Enstemmig valgt