SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Kommune valget 9 september 2019 - Hvilket parti har du tro på i Lillestrøm kommune? - Hvilket parti er mest opptatt av Skedsmokorset ?

Gutt 1

Kommune valget 9 september 2019 - Hvilket parti har du tro på i Lillestrøm kommune? - Hvilket parti er mest opptatt av Skedsmokorset ?

Bookmark and Share

Det er i en kommune mange hensyn å ta, men noen av oss synes det aller viktigste er oppvekstvilkårene i nærmiljøet. Vi har mange barn og unge, men vi har få steder de kan samles både i idretten og utenfor idretten. Dette har fotballklubben signalisert i mange år. Det kan virke som vi må gjøre det i mange år fremover også.

Av de som ikke har besvart henvendelsen er det FRP som sier i sitt partiprogram at de ønsker å prioritere Sandbakken som nytt idrettsområde på Skedsmokorset.

Følgende partier har gjort seg brydd med å besvare henvendelsen: MDG, AP, Helsepartiet, Venstre

Vi ønsker alle våre medlemmer, Godt Valg

Svar 1: MDG

Hei! Takk for mail, og for at dere står på for idretten på Skedsmokorset! (-:

 

MDG støtter ikke, i tråd med fylkesmannen, at Fribergjordet tas til utvidelsen. Vi har en nullvisjon for nedbygging av matjord, og mener at alternativer må velges framfor å ta av matjorda. Vi tenker at dagens arealer kan utnyttes bedre, for eksempel ved at parkering legges under Stadionområdet, og at det bør vurderes om nye anlegg eventuelt kan bygges i tilknytning til skolene. Andre hardmarksalternativer bør også vurderes.

Når det er sagt vil vi jobbe konstruktivt videre uansett når lokasjon er valgt. Vi vil være positive både til fortgang, og for gode miljø- og barnevennlige løsninger. Trygt og mer plass for barna, biler under bakken, miljøvennlig valg av materiell er blant de tingene vi vil være opptatt av i videre prosess.

Vi støtter idretten, og er veldig positive til utvidelse og bedre løsninger (ikke minst med tanke på en utvikling hvor vi ser at barn og ungdom er stadig mer stillesittende.. /-: ), men vi er i mot nedbygging av jordbruksareal.

Håper dette ga noen foreløpige svar. Ta gjerne kontakt for flere spørsmål eller innspill! (-:

Med vennlig hilsen

Eline Stangeland, førstekandidat Lillestrøm MDG

Svar 2: Arbeiderpartiet

Hei Jørn Ove!

Ap har tidligere ytret bekymring for fremdriften i dette prosjektet. Vi ønsker å behandle det så raskt som mulig. 

Hvor fort det blir lagt fram, kan jeg ikke si her og nå. Det vet nok adm bedre enn politikken. 

I fjor bevilget vi penger til rehabilitering av gress og garderober. Jeg regner med at disse midlene kommer idretten på Skedsmokorset til gode på en bra måte. 

Idrettsrådets stemme er viktig i idrettssaker. Vi har lang tradisjon for å følge opp rådets prioriteringer i anleggsspørsmål. I ny og større kommune, blir idrettens samlede prioritering enda viktigere. Vi kan ikke risikere at idrettslag argumenterer mot idrettslag. Best resultater får vi når en samlet idrettsbevegelse samarbeider med både politikk og kommunal administrasjon. 

I programmet vårt understreker vi behovet for idrettsanlegg over hele kommunen. Vi nevner ingen steder spesielt - det er mange idrettsanlegg som trenger et løft og alle tettsteder har behov for tilhørighet, treffsteder og aktivitet. 

Ap har som sagt prioritert Skedsmokorset lenge, og ønsker et høyest mulig tempo. Vi ble fortvilte når anlegg på Lundjordet ble avlyst og har siden da satt ekstra trykk på saken. Skedsmokorset har ventet lenge og jeg regner med at også nytt idrettsråd -Lillestrøm idrettsråd - støtter denne prioriteringen. Den støtten er vi helt avhengige av. 

Med vennlig hilsen

Jørgen Vik, ordførerkandidat Lillestrøm AP

Svar 3: Helsepartiet

Hei Jørn Ove

Vi i Helsepartiet Lillestrøm er fremdeles en liten organisasjon, slik at vi ennå ikke har fått tid til å gå gjennom alle lokale saker.  På generell basis, kan jeg likevel si at vi selvsagt ser på gode treffsteder for ungdom (i og utenfor idrettsbanen)  i nærmiljøet som et viktig tiltak for trygghet, trivsel, livskvalitet, en godt oppvekst og ungdommens psykiske/fysiske helse. Du finner informasjon om vår overordnede politikk på. www.helsepartiet.no.

PS! Vi setter stor pris på invitasjoner til å lære mer om lokale utfordringer, og håper vi blir invitert igjen - både i og utenfor valgkamp.

Ønsker deg en fortsatt fin dag og takker så mye for invitasjon til innspill!

Vennlig hilsen

Lena Haugsnes

Leder • Helsepartiet Lillestrøm

Svar 4: Venstre

Hei Jørn Ove!

Denne har beklageligvis glippet for meg. 

Venstre ønsker å holde tempoet oppe på regulering av Fribergjordet, og ønsker å komme raskt i gang med å utvikle den nye idrettsparken. Det er viktig ikke bare for idretten, men for utviklingen av Skedsmokorset som helhet. Jeg kan ikke gi noe eksakt tidspunkt, men bygging av nye idrettsanlegg på Fribergjordet kommer til å være en prioritert sak for Venstre i den fireårsperioden vi går inn i.

Mvh.

Boye

Skedsmo FK er veldig opptatt av hvilket parti som har barn og unge på Skedsmokorset på sin agenda. Skedsmo FK har sendt spørsmål om fremdrift og tanker rundt nytt idrettsområde på Skedsmokorset. Jeg håper at alle som har barn og ungdom på Skedsmokorset er opptatt av trygg og god oppvekst. Nedenfor ser dere brevet som er sendt til alle politiske partier i "NYE" Lillestrøm kommune. 1 september vil svarene vi får fra de politiske partiene legges ut på nettsiden.

Du kan ved å trykke på link kunne se partiprogrammet til de forskjellige partier. Kun ett parti har nevnt at Sandbakken er et prioritert område i sitt partiprogram.

Henvendelsen Skedsmo FK sendte:

Hei alle politiske partier i Skedsmo – Lillestrøm kommune 

Nå er det snart valg og vi idrettsinteresserte på Skedsmokorset som holder til på dagens lokasjon, Skedsmo stadion er spente på fremtiden. Det er slik vi forstår bred enighet om at fremtidig idrettsområde blir på Friberg jordet/Sandbakken. I den forbindelse forstår vi det slik at en omregulering av området fra park til idrettsområde vil legges frem til politisk behandling i løpet av 2019(håper vi).

En ting som vi ønsker en tilbakemelding på i løpet av august er hvilken fremdrift, prioritering ser Deres parti på selve prosessen rundt utvikling av det fremtidige idrettsområde ? En tilbakemelding rundt dette er ønskelig selv om det er vanskelig å være helt konkret d.m.år. Men å få en indikasjon på hvilke partier som har gjort noen tanker rundt tid og prosess for det nye idrettsområdet er interessant for våre medlemmer å få vite før valget. Vet at planen er rullerende og i utgangspunktet er på 10 år. Tror nok ikke Skedsmokorset er modne for så lang ventetid. Stor økning av både hærverk(senest i helgen), nedbrente innbytterbåser, tagging, innbrudd, hasj røyking og annen forsøpling gjør at dette haster å komme i gang med. I mangel av treffsteder for ungdommen generelt på Skedsmokorset bør dette ses i sammenheng med idrettsområdet. Det vil si de som ikke driver med idrett, men trenger et treff sted.

Er det mer rundt dette som dere politikere lurer på så er det bare å ringe. Når og de av dere som sender svar på denne henvendelsen vil få lagt dette ut på våre nettsider og øvrige medier vi benytter oss av. Jeg regner med at vi også i forbindelse med valget får partiprogrammet og er spente på hvem av dere som har oss på Skedsmokorset og fremtidig idrettsområdet der. Med tanke på alle spørsmål jeg får om temaet så tror jeg nok det tilfaller en del stemmer på de(t) parti som har dette i partiprogrammet.

Godt valg