SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Kr. 75 000,- til Skedsmo FK i lokalbidrag fra Lillestrømbanken

Gutt 1

Kr. 75 000,- til Skedsmo FK i lokalbidrag fra Lillestrømbanken

Bookmark and Share

Skedsmo FK søkte i år om bidrag til de 4 x 3er banene som vi har kjøpt inn. Lokalbidraget er Lillestrømbankens bidrag til lokale tiltak i nærmiljøet, men det er medlemmene som stemmer frem bidraget. Så jo flere medlemmer eller venner som stemmer jo mer penger. I år ble det Kr. 75 000,- mens i fjor ble summen Kr. 109 000,- Håper flere stemmer på Skedsmo FK i 2020.

Tilstede for å motta sjekken var Styreleder Ole Andre og styremedlem Trude(se bildet). Takk til alle dere som har stemt på oss.

Lokalbidraget
Lokalbidraget