SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Lønnsomt sponsorat

Gutt 1

Lønnsomt sponsorat

Bookmark and Share
Lønnsomt sponsorat

Det skal lønne seg å være en del av Skedsmo FK familien.

Noe vi nylig fikk et godt eksempel på da to av våre gode samarbeidspartnere inngikk avtale om leveranse av 10 biler.

Daglig leder Tommy Stovner i Grorud Håndtverk-service AS og Camilla Myhre i Mobile Kjeller AS/Opel var tilstede når fem av bilene ble overlevert.

 

Vi oppfordrer alle til å støtte opp om våre samarbeidspartnere. Uten de ville det bli tungt å drive Skedsmo FK.

Vi håper også de som kjenner noen eller selv sitter i stillinger i bedrifter som kunne tenke seg å se på et mulig samarbeid med Skedsmo FK tar kontakt med administrasjonen eller med Kjell Olafsrud, på mail kjell@modul.no eller på telefon 92882100

gRORUD HANDVERK 561