SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Møt opp til folkemøte onsdag 14 mai kl. 19.00 på samfunnshuset

Gutt 1

Møt opp til folkemøte onsdag 14 mai kl. 19.00 på samfunnshuset

Bookmark and Share

Førstkommende onsdag kommer bl.a vår styreleder og nestleder til å være en av innleggsholderne på folkemøte for å fortelle om tanker rundt nye stadion på Skedsmokorset

Folkemøte i Storsalen på Skedsmo Samfunnshus

Onsdag den 14. mai 2014 kl. 19.00 – 21.30

19.00 Velkommen

v/ møteleder Asle Johansen – Styreleder i Skedsmokorset Kulturforum

19.10 Skedsmokorset – et trivelig sted for alle

Skedsmo Senter - Attraktivt handlesenter for lokalbefolkningen. v/ Jan Krogstad – ICA Eiendom Norge AS

Nye Skedsmo Stadion v/ Jonny Sørensen - Styreleder i Skedsmo Fotballklubb

Sentrumsutviklingen på Korset v/ Torild Fagerbekk – Skedsmo kommune

Huseby Gård - Navet på Skedsmokorset? v/ Eivind Klemp – daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum

20.10 Pause

20.30 Innlegg fra salen

Vi ber publikum i dette møtet om å kun belyse temaer rundt utviklingen av det sentrale Skedsmokorset.

21.10 Hvilke prosjektet ønsker vi å prioritere?

Avstemming

21.30 Oppsummering og avslutning