SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Nye retningslinjer for trening !

Gutt 1

Nye retningslinjer for trening !

Bookmark and Share
Nye retningslinjer for trening !

Bent Høie informerte mandag kveld om at det innføres tiltaksnivå A i hele Viken fylke. Dette innebærer en rekke nye tiltak som også rammer aktiviteten i Skedsmo FK i tiden fremover - i utgangspunktet fram til 11. april.

NYE RETNINGSLINJER

Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

 

ALLE LAG I SKEDSMO FK MÅ FORHOLDE SEG TIL FØLGENDE

Skedsmo FK har forståelse for at det er en svært krevende oppgave å opprettholde treningsaktivitet i tiden som kommer, men oppfordrer lagene til å prøve å ha aktivitet. Vi anbefaler kortere treningstid og redusert antall økter pr uke.

 

For lag med spillere født 2014-2010 gjelder følgende:

-Spillerne møter direkte på banen.

-Spillerne deles inn i grupper på maks 5 pr gruppe. Årsaken til at vi anbefaler 5 i hver gruppe, er av hensyn til smittevern. Det er lettere å holde styr på en mindre gruppe.

-Minimum 2 voksne pr gruppe med 5 barn. Her må lagene be om ekstra hjelp fra foreldre som til vanlig ikke er trenere.

-Det er ikke tillatt med noen form for spill

-Nå er det isolerte tekniske øvelser som gjelder. Individuelt eller i grupper hvor avstand på 2 meter kan overholdes. Ulike former for skudd/avslutninger går også fint, så lenge man ikke har «kø», men 2m avstand.

 

For lag med spillere født 2009-2005 gjelder følgende:

-Spillerne møter direkte på banen.

-Spillerne deles inn i grupper på maks 10 pr gruppe.

-Det er ikke tillatt med noen form for spill

-Nå er det isolerte tekniske øvelser som gjelder. Individuelt eller i grupper hvor avstand på 2 meter kan overholdes. Ulike former for skudd/avslutninger går også fint, så lenge man ikke har «kø», men 2m avstand.

 

Generelt

Når avstandsregel nå er 2 meter, vurderer vi det slik at gruppene kan være på tvers av klasser og skoler. Dette er også innenfor hva retningslinjene fra kommunen sier. Vi minner også om at det er frivillig å komme på trening og har full forståelse dersom foresatte velger å holde barna hjemme.