SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Nytt styret er på plass

Gutt 1

Nytt styret er på plass

Bookmark and Share
Nytt styret er på plass

Nytt styret er på gang. Se hvem og hvordan de kan kontaktes. 

I 2015 har vi fått nye styremedlemmer. 

Informasjon om hvem disse er og hva de skal gjøre kommer vi tilbake til. Under er informasjon om hvem og kontaktinformasjon. 

Rolle Navn E-mailadresse: Telefonnummer
Midlertidig Leder Kjell Olafsrud ko@lastebil.no 92882100
Styremedlem Ole Andre Mora ole.andre.mora@ica.no  90597920
Økonomileder Ingebord Joten ijoten@gmail.com  
Styremedlem Lillian Opheim lillian.opheim@aga.com 98223246
Styremedlem Lasse Ullereng lu@proa.no 95911668
Styremedlem Paal Kjelsrud paal.kjelsrud@trshipping.no 90977111
Styremedlem Lill Lindahl Johansen lljoha@yahoo.no 97571291
Styremedlem Kjell Ove Hansen kjell.ove.hansen@nlpool.no  91162121

I tillegg til nevnte styremedlemmer så er Jørn Ove Lunder med og rapporterer inn til styret