SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Oppstart 2015 kullet

Gutt 1

Oppstart 2015 kullet

Bookmark and Share
Oppstart 2015 kullet

Oppstart for 2015 årskullet vil blir til våren 2021, etter at trenere har gått trenerkurs i april.

Barn som er interessert i å være med å spille fotball kan meldes på allerede nå via vårt medlemsregister i hoopit: https://admin.hoopit.io/manage-membership/barn-f-2015-220333

Foresatte som kan tenke seg å bli som trener/lagleder sender en mail til trine@skedsmofk.no så legger vi dere inn i gruppas støtteapparat allerede nå. Vi er helt avhengig av at trenere er på plass før vi starter opp.

Vi oppfordrer dere til å spre denne infoen til andre foresatte som har barn f. 2015 og er bosatt på Skedsmokorset :)

Fotballklubben er avhengig av de foresatte, så lederne/trenere må derfor rekrutteres blant disse.

Fotballtrener kurs blir arrangert på Skedsmo Stadion i april 2021

For deltagelse for 6 åringer koster pr. i dag deltagelse kr. 1900,- pr. år. Spilledrakt blir delt ut til alle spillere.

Leggskinn, Skedsmo-shorts og Skedsmo-strømper kjøpes hos vår utstyrleverandør Comet Sport Lillestrøm.

Lagene får utdelt det de trenger av utstyr som baller, vester, kjegler, spilledrakter etc. Dette er klubbens eiendeler.

 

Skedsmo Fotballklubb arrangerer 3 turneringer pr. år for forskjellige årsklasser.

Foresatt til de lagene som deltar på Skedsmo sine arrangement vil få en dugnadsvakt på turneringen.

I tillegg får barnelagene en uke hver pr. år hvor de har kioskvakt. For spillere født 2015, vil dette gjelde fra 2022.

 

Velkommen til Skedsmo Fotballklubb!

Velkommen til Skedsmo FK_spillere og foreldre - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.