SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Oppstart av fotball for barn født 2015

Gutt 1

Oppstart av fotball for barn født 2015

Bookmark and Share
Oppstart av fotball for barn født 2015

Nå er det mulig for alle barn(gutter og jenter) som er født 2015 til å melde seg på fotball.

Skedsmo Fotballklubb kan tilby følgende:

Gode treningsfasiliteter, god oppfølging av trenere og ledere, trenerforum, trenerkurs, trenerveileder, god informasjonsflyt og et stort engasjement for utvikling og tilrettelegging for enkeltindividet. Vi har stort god fotball aktivitet for barn. 

FORELDRE/FORESATTE

Vi er helt avhengig av foreldre som tar de ulike rollene i laget. Dette gjelder trener, lagleder, økonomiansvarlig, materialansvarlig, dugnadsansvarlig, sosial komité. Gode lagsapparat er kjennetegn på lag som fungerer godt. Før trening kan starte ønsker vi at trenerne gjennomfører et kurs hos oss. Det kreves absolutt ingen bakgrunn fra fotball. Mye viktigere de første årene er egenskaper som empati, omsorg, vennlighet og en rolig væremåte.

Vi ønsker aller helst 50% fordeling av kvinner og menn som trenere. Og oppfordre på det sterkeste til at kvinner melder seg som trenere.

Er du interessert i og være med så send en mail med flg opplysninger til: trine@skedsmofk.no

Navn på barn, fødselsdato, kjønn, navn på foresatt, mobilnr til foresatt. Om du ønsker å ha en rolle i lagsapparatet.

Foreldrene har en nøkkelrolle de første årene i klubben. Vi ønsker derfor å gjennomføre opplæring med dere før trening kan starte.

Dette gjøres av vår trenerveileder Jarle Toften.