SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Overrasket over tonen i nyhetsbrevet

Gutt 1

Overrasket over tonen i nyhetsbrevet

Bookmark and Share

I lørdagens(7/3) RB stod det at politikerne i Skedsmo kommune var overrasket over tonen i nyhetsbrevet(gå inn på saken for å lese nyhetsbrevet). Som det går frem av svaret fra både rød side og blå side så har ikke politikerne funnet 1,5mill de siste 3 årene. Det er kanskje ikke så merkelig i en kommune med rundt 3 milliarder i omsetning. Det må være noen misforståelser her utifra svarene som kommer fra politikerne i RB innslaget

Noen uttalelser:

"... bevilgninger skjer gjennom tett kontakt med idrettsrådet" - Det er det vi savner. Idrettsrådet som består av representanter fra alle klubbene bestemte på årsmøtet at bytte av topp dekke på Skedsmo stadion var viktig og prioriterte dette som topp prioritet. Dette var i 2011. Derfor ble denne saken lagt inn allerede i kommunedel- planen 2012 - 2015 med realisering av 1,5 mill som kommunens bidrag i 2012. Dette var planen, men politikerne prioriterte annerledes når de kom til budsjettet for 2012. Skedsmo FK har ikke noe problem med at kommunen har dårlig råd. Dette vet vi alt om. Men hvis kommune delplanen skal være verdt noe må planen følges opp og det må registreres etterslep på de utbygginger/rehabiliteringer som ikke gjennomføres. Dette gjøres faktisk ikke. Vi har fått beskjed om at når vi ikke fikk realisert de pengene i 2012 så kan vi ikke forvente og få dem. Jeg skal ikke skrive navnet på hvem som sa det, men kanskje en annen gang. Hva er da vitsen med en kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet?

Berland - "..... i Skedsmo FK hadde de ikke tid til å vente. De tok opp lån og gjorde arbeidet for egen regning og fikk en kommunal garanti. Det er helt greit, men de må ta konsekvensene av at de ikke sto øverst på prioriteringen for å få kommunale midler" 

Politisk - Vi stod øverst på prioriteringen til idrettsrådet. Politikere sier at de følger idrettsrådets prioriteringer. Det gjelder da ikke her?

Det er mange utålmodige i idretten, men noen får.... Årsaken til at Skedsmo FK måtte komme i gang med bytte av topp dekke var at slitasjen hadde laget dype hull i topp dekket. Det ble påvist skader på legger og rygg hos de som trente på banen, så vi hadde ikke anledning til å vente til det hadde gått 10 år. Vi hadde t.o.m folk fra fylket og folk fra helse org. for å se på dekket. De var alle klare i sin tale om at dette dekket var skadelig. Dette var grunnen til at vi måtte kjøre i gang prosessen.

Nå er det egentlig ikke dette som er saken, men hvorfor man ikke følger kommunedel planen? Når man har saker som man ikke klarer når man har lovet så kan man ikke bare stryke saken. Den er fortsatt like viktig.

Når det gjelder økningen på Kr. 200,- i treningsavgift så var økningen basert på at kommunen holdt det de lovet(fulgte kommunedel planen). Da ville vi ikke hatt noen problem med å finansiere lånet.

Berland - "Kommunen følger opp sine forpliktelser. Det ligger nok i køen av prioriteringene fra idrettsrådet". Det er tydelig i dette svaret at research i denne saken ikke er gjort. Indikasjonene er at det ligger hos idrettsrådet. Alltid så er det noen andres feil eller problemer.

Vik - "Vi har bedt om en sak fra administrasjonen hvordan gratisprinsippet fungerer ....." Dette har ikke noe med denne saken å gjøre. Viktig å ikke blanne alt inn i en gryte her.

Til Jørgen Vik - Be om utredning på hvordan Kommunedelplanen skal etterfølges, hvilke forpliktelser gjelder for oppfølging av de saker som ligger i planen. Hvem har ansvaret for å følge opp sakene, registrere og følge opp etterslep osv.   

 

 

 

 

Hei alle spillere/foreldre i Skedsmo FK

I dag er medlems- og treningsavgift kontingenten for 2015 sendt ut. Vennligst log deg på din side via vår nettside www.skedsmofk.no

Skedsmo FK ser seg dessverre nødt til å øke treningsavgiften med Kr. 450,- pr. år(i underkant av Kr. 40,- pr mnd). Årsaken til økningen skyldes at politikerne i Skedsmo kommune ikke har overholdt det de lovet i 2011. Når politikerne i 2011 utarbeidet kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 - 2015 ble det satt av Kr. 1,5 mill til rehab kunstgress. Skedsmo FK tok i 2011 opp ett lån på Kr. 3,6 mill. Dette var for å bytte topp dekke hovedbanen og rehabilitering av grusbanen(øvre) hvor det nå er lagt kunstgress.

Hele stadion område er kommunalt hvor det hele tiden tidligere har vært ett spleiselag mellom Skedsmo FK og Skedsmo kommune ved utviklingen av banene. Det ble som nevnt lovet Kr. 1,5 mill til spleiselaget i 2012, men Skedsmo FK har ennå ikke sett disse pengene. Siden 2012 har lånet kostet Kr. 200 000,- pr. år i renter, men nå starter også avdragene. Dette betyr totalt ca. Kr. 40 000,- pr. mnd. i renter og avdrag. Derfor blir vi nå dessverre nødt til å øke treningsavgiften.  Merk at Skedsmo FK har klart å dekke inn betaling av renter i opprinnelig budsjett fra midten av 2011 til 2014. Skedsmo FK ved adm. har jobbet mot kommunen for å få ut disse pengene uten å lykkes. Vi fortsetter å jobbe med kommunen for å få til gode løsninger som sparer oss for renter og avdrag på lån tilsvarende ca. Kr. 500 000,- pr. år.

Dersom vi lykkes med dette vil denne avgiften(usosial kommunal avgift som vi kaller det) frafalle. La oss håpe at dette skjer allerede fra neste år.

Medlemskontingent forblir uendret, Kr. 300,- Økningen på Kr. 450,- er en del av treningsavgiften da dette har med drift og gjøre.

PS! Skedsmo idrettsråd er også involvert i denne saken og har dette på agendaen.

Styret og adm.