SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Påminnelse om årsmøte i Skedsmo FK tirsdag 18 mars 2013 kl. 19.00

Gutt 1

Påminnelse om årsmøte i Skedsmo FK tirsdag 18 mars 2013 kl. 19.00

Bookmark and Share

Årsmøte i Skedsmo FK avholdes på Skedsmo stadion.  

Logg deg inn og se årsmøtepapirene.

Agenda:

Dagsorden:

 

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede.

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 

4. Styrets årsberetning 2013

 

5. Behandle regnskap i revidert stand

 

6. Behandle innkomne forslag og saker– må meldes innen 04.03.2014

 

7. Fastsette medlemskontingent

 

8. Godkjenning av styrebehandlet budsjett

 

9. Valg:

a) Leder og Nestleder

b) 7 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) Velge statsautorisert/registrert revisor

d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

 

Dokumenter:

 

Årsberetningen 2013 Skedsmo FK - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.
Regnskap 2013 - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.
Budsjett 2014_E - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.
Revisjonsberetning - Du har ikke tilgang til å se dette objektet.