SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Prosjekt talenttrener Akershus - Skedsmo har vært representert

Gutt 1

Prosjekt talenttrener Akershus - Skedsmo har vært representert

Bookmark and Share
Prosjekt talenttrener Akershus - Skedsmo har vært representert

Akershus startet opp dette året et nytt prosjekt for å legge til rette for trenere som ønsker seg inn på A-lisens kurset til NFF (kjent som Trener 3)

Se link for opplegget og hvem som deltok: http://www.fotball.no/Kretser/akershus/Spillerutvikling/Nyheter/Prosjekt-Talenttrener/